(EUR/GRAMA)
Data Ouro Prata Platina Paládio
27/01/2021 49,184 € 0,674 € 29,353 € 62,847 €
Data
27/01/2021
Ouro
49,184 €
Prata
0,674 €
Platina
29,353 €
Paládio
62,847 €