(EUR/GRAMA)
Data Ouro Prata Platina Paládio
21/03/2023 59,132 € 0,671 € 32,222 € 76,319 €
Data
21/03/2023
Ouro
59,132 €
Prata
0,671 €
Platina
32,222 €
Paládio
76,319 €