(EUR/GRAMA)
Data Ouro Prata Platina Paládio
06/12/2021 50,518 € 0,637 € 30,764 € 72,864 €
Data
06/12/2021
Ouro
50,518 €
Prata
0,637 €
Platina
30,764 €
Paládio
72,864 €